Δύο «διασώσεις» από τους Ευρωπαίους εταίρους και συνολικά 240 δισεκατομμύρια ευρώ σε πακέτα στήριξης είχαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το ελληνικό χρέος πέρασε από τα «χέρια» των τραπεζών στις «πλάτες» των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Το ελληνικό χρέος όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά εκτοξεύτηκε στα 321 δισεκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση για το 2015), δηλαδή 174% του ΑΕΠ που παράγει η χώρα.

Ποιος κρατάει το ελληνικό χρέος; Η πλειοψηφία, 60%, βρίσκεται στα «χέρια» της Ευρωζώνης, μέσω των διμερών δανείων που πήρε η Ελλάδα το 2010 και των δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ένα 10% κατέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 6% η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα 3% έχει «μείνει» στις ελληνικές τράπεζες.

Για να εξυπηρετήσει όλο αυτό το χρέος, η Ελλάδα είχε δεσμευτεί να παράξει 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, το 2016, δηλαδή τα κρατικά έσοδα θα έπρεπε να ξεπερνούν τα κρατικά έξοδα κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ. [_Euronews ]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood