Γράφημα που αποτυπώνει αριθμητικά στοιχεία για τους θανάτους μεταναστών και προσφύγων κατά την μετακίνηση τους το 2015 και τον Ιανουάριο του 2016, βάσει στοιχείων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. [ Transit TV ]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood