Μετά την ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ του βίντεο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
[ βλέπε εδώ ],
ΤΟ ΜΕGA ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ!!!

Έχουμε και λέμε...

Την προηγούμενη Κυριακή, γράφει το "Παρόν", δημοσιεύθηκε στην "Καθημερινή" ένα άρθρο
με τίτλο «Προεκλογικές εντάσεις στην ψηφιακή σύγκλιση» και σε ένα πρόγραμμα που αφορούσε
το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υπήρχε η εξής σημείωση σε παρένθεση («ΛΕΟ, δες το λίγο με
τον Ζήρα, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί»). Δύο άτομα απολύθηκαν για το παραπάνω λάθος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood