Ο θεός δεν είναι μεγάλος.
Ο θεός έχει το μέγεθος της ψυχής και των συναισθημάτων.

Ο θεός είναι ο τρόπος πρόσληψης του Άλλου.
Ο τρόπος κρίσης του Άλλου.

Είναι αδύνατο να «πιστεύεις» και να ξεχωρίζεις, να διαιρείς.
Είναι αδύνατο να «πιστεύεις» και να μισείς.
Αυτό δεν θα το επέτρεπε κανένας θεός.

Ο θεός δεν είναι φόβος, είναι αποδοχή.
Ο θεός δεν είναι οργή, είναι συνείδηση.
Ο θεός δεν είναι τιμωρία, είναι αμοιβή.
Ο θεός δεν είναι εθιμοτυπία, είναι η ουσία των πράξεων.

Ο θεός είναι η ηθική που αντιμετωπίζεται η ζωή.
Ο θεός είναι γαλήνη του πνεύματος.
Ο θεός είναι του καθενός η δύναμη.

Και επειδή «για όλους έχει ο θεός», δεν έχει ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα.
Αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει για όλους.

Ο θεός είναι ο Άνθρωπος.
Κι ας πιστεύει μόνο στον εαυτό του.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood