«Αν η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ήταν τόσο υπνωτισμένη από την αγορά προϊόντων, θα μπορούσε να δει το πιο απλό· ότι τις περισσότερες φορές δεν χρειαζόμαστε ούτε τα μισά από όσα έχουμε. Η φτώχεια μας το θυμίζει». [ Anarchy Press ]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood